AKCINĖ BENDROVĖ "AXIS INDUSTRIES"

VANDENS SKAITIKLIAI WFC-M / WFH-M

Versija 2013-03-06. Originalus dokumentas: lapas 6, lapas 7

6. NAUDOJIMOSI TVARKA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

1. Skaitiklio ilgaamžiškumui didelę įtaką daro vandens kokybė. Mechaninės priemaišos, rūdys ir kiti nešvarumai labai sutrumpina skaitiklio darbą. Rekomenduojama prieš skaitiklį įrengti papildomą filtrą. Filtro valymo periodiškumas priklauso nuo vandens užterštumo.

2. Dėmesio! Saugokite skaitiklį nuo užšalimo. Ledas sugadina skaitiklį nepataisomai.

3. Naudojimo tvarka

Indikuojami parametrai (pilka spalva pažymėti segmentai individualūs ir prijungiami atskirai, naudojant AXIS-EVS parametrų keitimo įrankius):

Eil

Pavadinimas

Pavyzdys

Aprašymas

1

Sukauptas suvartoto vandens kiekis

Sukauptas suvartoto vandens kiekis indikatoriuje parodomas m³ ir jo reikšmės indikacijai yra skirtos trys vietos po kablelio. Pavyzdyje parodyta, kad yra suvartota 1823 litrų (1,823 m³) vandens.

2

Segmentų testas

Patikrinama, ar visi indikatoriaus segmentai veikia nepriekaištingai. 0,5 sek. pasirodo visi indikatoriaus segmentai ir 0,5 sek. visi segmentai išsijungia. Tuoj pat po to indikuojamas kitas parametrų indikacijos langas.

3

Paskutinio mėnesio ataskaitinės dienos data

Indikuojama „1" ir paskutinės ataskaitinės dienos data (mėnuo, diena). Kai duomenys apie paskutinės ataskaitinės dienos rezultatus neprieinami– indikuojama
"1 --.---.---".

4

Sunaudotas vandens kiekis iki paskutinio mėnesio ataskaitinės dienos

Indikuojama iki paskutinės ataskaitinės dienos sunaudotas vandens kiekis. Kai duomenys neprieinami– displėjuje užsidega "00000.000".

5

Priešpaskutinio mėnesio ataskaitinės dienos data

Indikuojama „2" ir priešpaskutinės ataskaitinės dienos data (mėnuo, diena). Kai duomenys apie priešpaskutinės ataskaitinės dienos rezultatus neprieinami– indikuojama
"2 --.---.---".

6

Sunaudotas vandens kiekis iki priešpaskutinio mėnesio ataskaitinės dienos

Indikuojama iki priešpaskutinės ataskaitinės dienos sunaudotas vandens kiekis. Kai duomenys neprieinami– displėjuje užsidega "0.000".

7

Metų ataskaitinės dienos data

Indikuojama „2" ir priešpaskutinės ataskaitinės dienos data (metai.mėnuo.diena). Kai duomenys apie priešpaskutinės ataskaitinės dienos rezultatus neprieinami - indikuojama
"2 --.---.---".

8

Sunaudotas vandens kiekis iki metų ataskaitinės dienos

Indikuojama iki priešpaskutinės ataskaitinės dienos sunaudotas vandens kiekis. Kai duomenys neprieinami– displėjuje užsidega "0.000".

9

Kontrolinis skaičius

Kontrolinis skaičius sudaromas iš sunaudoto vandens kiekio vertės iki paskutinės ataskaitinės dienos ir prietaiso numerio. Šis skaičius skirtas patikrinti ar teisingai nuskaityta vandens kiekio vertė iki paskutinės ataskaitinės dienos.

10

Srautas

Neigiami srauto parodymai indikuojami su minuso ženklu "-". Pavyzdyje parodyta srauto indikuojama srauto reikšmė lygi 0,980 m³/h

11

Klaidos kodas

Klaidos kodo parodymai indikuojami tik tuo atveju, jei yra klaida. Kiekvienas skaitmuo atitinka klaidos galimą priežastį. Gali būti indikuojama ir kelių klaidų, esančių tuo pačiu metu, kodas (žr. 1 lentelę).

12

Klaida

Parodo, kad yra skaitiklio darbo klaida, indikuojama tik kai vandens skaitiklyje atsiranda sunkus gedimas (kodo reikšmės 2,3,4 ar F).
Klaidos atveju skaitiklis turi būti pakeičiamas nauju!

13

Klaidos data

Vandens skaitiklyje atsiradus sunkiam gedimui indikuojamas jo atsiradimo laikas.

 

  Rodyklė displėjuje nurodo esamo srauto kryptį, (rodyklė nukreipta į dešinė pusę - teigiamas tekėjimas, į kairę - neigiamas tekėjimas). Mirksinti srauto krypties rodyklė reiškia, jog yra vandens nutekėjimas (nenutrūkstamas vandens vartojimas, kaip pvz. per vandentiekio čiaupus, tualetų nuleidimo bakelius ir pan.). Šie parodymai indikuojami praėjus 1 valandai po to kai įvyko vandens nutekėjimas ir tik pašalinus nutekėjimo priežastį užges automatiškai.