Turinys


Sobieslavas Zasada. SAUGUS GREITIS. Iš lenkų kalbos vertė Valdemaras Kvietkauskas.
Redaktorė T. Vengrytė. Dailininkė R. Kungytė. Meninė redaktorė L. Skerstonaitė.
Techninis redaktorius A. Stankevičius. Korektorės: P. Čereškaitė ir L. Juodvalkytė.
Duota rinkti 1978.05.10. Tiražas 50 000 egz. Kaina 90 kp. Leidykla "Mintis". Vilnius, Sierakausko g. 15.