Baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus (nuo 2008 metų)

ATPK
str.
Pažeidimo esmė Bauda
Lt
Teisės vair.
atėmimas
(mėn.)
Automobilio
konfiska-
vimas,
adm. areštas
Kas
nag-
rinėja
bylą1
  Greičio viršijimas
124-01 Nustatyto greičio viršijimas iki 10 km/h įspėjimas - - P
124-02 Nustatyto greičio viršijimas nuo 11 km/h iki 20 km/h 40-100 - - P
124-03 Nustatyto greičio viršijimas nuo 21 km/h iki 30 km/h 100-300 - - P
124-04 Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h 400-600 - - P
124-04 Nustatyto greičio viršijimas nuo 31 km/h iki 40 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo 400-600 su 3-6 - P
124-05 Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h 600-800 - - P
124-05 Nustatyto greičio viršijimas nuo 41 km/h iki 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo 600-800 su 6-12 - P
124-06 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h 1000-1500 su 1-3 arba 7 par.
arešt. su teis
atėm. 6 mėn.
T
124-06 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h vairuotojo, neturinčio 2 metų vairavimo stažo 1000-1500 su 12-18 - T
124-06 Nustatyto greičio viršijimas daugiau kaip 50 km/h asmens, neturinčio teisės vairuoti 1500-2500 - arba 20-30
par. areštas
T
  Pavojingas važiavimas
124²-01 Pavojingos situacijos sukėlimas 400-800 su 3-6 - P
124²-01 Pavojingos situacijos sukėlimas asmens be teisių 1000-2000 - - P
124²-02 Chuliganiškas vairavimas 1000-2000 su 12-24 - P
124²-02 Chuliganiškas vairavimas asmens be teisių 2500-3500 - - P
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus asmens 2000-3000 su 24-36 - T
124²-03 Pavojingos situacijos sukėlimas neblaivaus, be teisių asmens 3500-4000
su a/m konf.
- arba 10-20
par. areštas
su a/m konf.
T
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus asmens 3000-4000 su 36-60 arba 10-20
par. areštas
su teisės atėm.
36-60
T
124²-04 Chuliganiškas vairavimas neblaivaus, be teisių asmens 4000-5000
su a/m konf.
- arba 20-30
par. areštas
su a/m konf.
T
  Girtumas
126-01 Vairavimas esant lengvo girtumo (nuo 0,41 iki 1,5 promilės) 1000-1500 su 12-18 - T
126-02 Vairavimas transporto priemonių, kurių maksimali leidžiama masė didesnė negu 3,5 t, arba turinčių daugiau kaip 9 sėdimas vietas, esant nežymaus girtumo (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) 500-1000 - - P
126-03 Vairuotojų, kurių vairavimo stažas iki 2 metų, vairavimas, esant nežymaus girtumo (nuo 0,2 iki 0,4 promilės) 800-1000 - - P
126-04 Vairavimas esant vidutinio (nuo1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) girtumo, neblaivumo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 2000-3000 su 24-36 arba 10-30
par. areštas
su teisės atėm.
24-36
T
126-05 Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų, ar kt. psichiką veikiančių medžiagų, apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat minėtų medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 1000-3000 su 12-36 arba 10-30
par. areštas
su teisės atėm.
24-36
T
126-06 Perdavimas vairuoti a/m neblaiviam ar apsvaigusiam 300-500 - - P
126-07 Praktinis vairavimo mokymas instruktoriui esant neblaiviam ar apsvaigusiam, neblaivumo ar apsvaigimo pasitikrinimo vengimas, taip pat neblaivumas ar apsvaigimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo (atsakomybė instruktoriui) 500-1000 su 11-13 - P
130² A/m vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus - 36-48 su a/m konf. T
  Sveikatos ar turto sugadinimas
127-01 KET pažeidimas, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą 500-100 arba 12-24 - P
127-01 KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asm. nežymų sveikatos sutrikdymą 2000-3000 - - P
127-02 KET pažeidimas, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą 100-200 arba 3-6 - P
127-02 KET pažeidimas asmenų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą 1000-2000 - - P
127-03 KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 4000-5000 su 36-60 arba 15-30
par. areštas
su teisės atėm.
36-60
T
127-03 KET pažeidimas neblaivių ar apsvaigusių vairuotojų, neturinčių teisės vairuoti, sukėlęs kt. asmenų turto sugadinimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 5000-5500 su arba be a/m konf. - arba 10-20
par. areštas
su a/m konf.
T
145-01 Automobilių kelių, eismo reg. priemonių sugadinimas, važiavimas asfaltu vikšriniu transportu, kelio dangos teršimas 500-1000 - - P
160¹ Gatvių, jų statinių, įrenginių sugadinimas 200-500 - - P
  Be teisių
128-01 Vairavimas a/m neturint teisės vairuoti (neįgijus) 1000-1500 - arba areštas T
128-02 Vairavimas a/m neturint teisės vairuoti, kai teisė vairuoti atimta 1500-2500 - arba areštas T
128-03 Perdavimas vairuoti a/m asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti 200-400 - - P
130² A/m vairavimas, esant vairuotojams be teisių, neblaiviems ar apsvaigusiems, kai asmeniui buvo paskirta nuobauda už ATPK 126-01, 04, 05; 127-03; 129 str. numatytus pažeidimus - - 20-30 par.
areštas su
a/m konf.
T
129 Vairavimas a/m esant neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims be teisių, šių asmenų neblaivumo patikrinimo vengimas, alkoholio, narkotikų ar kt. psichiką veikiančių medžiagų vartojimas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo 4000-5000 - arba 20-30
par. areštas
T
133 Leidimas vairuoti neblaiviems arba be teisių 300-500 - - P
  Pabėgimas
130-01 Vairuotojų nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos 3000-4000 arba 36-60 - P
130-01 Asmenų be teisių nepaklusimas sustoti, stabdant policijos pareigūnui, pasitraukimas iš eismo įvykio vietos 4000-5000 - - P
130-03 Kitų eismo dalyvių, išskyrus vairuotoją, pasitraukimas iš eismo įvykio, su kuriuo yra susijęs, vietos 500-800 - - P
  Kiti KET pažeidimai
123-01 Vairavimas a/m neįregistruotų, be tech. apžiūros, su gedimais, kai pagal KET draudžiama važiuoti, su tamsintais stiklais 100-150 - - P
123-02 Vairavimas a/m be valst. Nr. ar pasibaigus LVNŽ galiojimui 100-200 arba 1-3 - P
123-03 Vairavimas a/m su suklastotais, uždengtais ar su kito a/m valst. Nr. ženklais 800-1200 arba 6-12 - P
123-04 Pavojingų krovinių vežimo taisyklių pažeidimas 100-500 - - P
123-05 Vairavimas a/m su įregtais antiradarais, švyturėliais, spec. garso signalais 100-200 - su prietaiso
konfisk.
P
123-06 Neapdrausto a/m vairavimas 80-120 - - P
124¹-01 Važiavimas esant draudžiamam šviesoforo signalui ar reguliuotojo gestui, nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją, kai tai reikalauja KET, sustojimas (stovėjimas) tamsoje arba esant blogam matomumui be šviesų ar avarinio sustojimo ženklo 100-200 arba 1-6 - P
124¹-02 Kelio ženklų, ženklinimo nesilaikymas, vairuotojo pareigų pėstiesiems nevykdymas, stovėjimas arba važiavimas ant šaligatvio, vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako 50-100 - - P
124¹-03 Vairuotojų reikalavimo duoti kelią nevykdymas, apsisukimas geležinkelio pervažose, vietose, kur matomumas mažesnis nei 100 m, lenkimas sankryžose (ne pagr. kel.), geležinkelio pervažose ir 100 m prieš jas, kur blogai matomas kelias, pėsčiųjų perėjose, kelyje, turinčiame viena kryptimi 2 ir daugiau eismo juostų, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 m už ir prieš jas, sustojimo ir stovėjimo taisyklių pažeidimas automagistralėse 100-150 arba 1-3 - P
124¹-04 Vairuotojų apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų estakadų, viadukų ir po jais, stovėjimas tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m prieš jas, kitose vietose, kai tai trukdo eismui, šviesų neperjungimas į artimąsias, kai priešpriešiais automobilis arčiau kaip 150 m, važiavimo automagistralėse, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas 40-80 - - P
124¹-05 Transporto priemonių su įjungtais mėlynos (mėlynos ir raudonos) spalvos švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais nepraleidimas, kitoks kliudymas jų eismui 200-400 arba 2-4 - P
124„ Savavališkas važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas 300-500 - - P
125 Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas 300-500 su 2-4 - P
132¹ Važiavimo ir stovėjimo gyv. zonose taisyklių pažeidimai 50-100 - - P
134-01 Naudojimosi saugos diržais bei motocikl. šalmais tvarkos pažeidimas 100-200 - - P
134-02 134-01 str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens 200-300 arba 1 - P
137-02 Šiukšlių ar kt. daiktų išmetimas pro a/m langus ar duris 10-20 - - P
145-02 Važiavimas be leidimo viršijant a/m svorį ar matmenis 250-500 - - P
124¹-06 Kiti KET pažeidimai įspėjimas
arba 20-40
- - P
  Kitų eismo dalyvių pažeidimai
131-01 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai (šviesoforai, ėjimas ten, kur draudžiama, kelio ženklai, ženklinimas, automagistralės) 50-100 - - P
131-02 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę pavojingą situac. 100-200 - - P
131-03 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę nežym. sveik. sut. 300-500 - - P
131-04 Kitų eismo dalyvių KET pažeidimai, sukėlę turto sugadinimą 100-150 - - P
131-05 Kiti kitų eismo dalyvių KET pažeidimai 20-40 - - P
131-06 Dviračių, mopedų vairavimas, vaideliojimas, jojimas, esant asmenims neblaiviems ar apsvaigusiems (lengvas girtumas) 300-500 - - P
131-07 131-06 str. numatytas pažeidimas, kai nustatomas vidutinis arba sunkus apsvaigimas (girtumas) 500-700 - - P
131-08 131-01 str. numatytų asmenų pažeidimas, nulėmęs nežymų sveikatos sutrikdymą, kai pažeidėjai neblaivūs ar apsvaigę 500-600 - - P
  Įvairūs ne eismo pažeidimai
51¹¹-01 Neeksploatuojamo a/m laikymas 250-500 - - P
51¹¹-02 Pakartotinis neeksploatuojamo a/m laikymas 500-1000 - su arba be
a/m konfisk.
P
81-01 Išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu 100-200 - - P
81-02 Pakartot. išleidimas eksploatuoti a/m su padidintu teršalų kiekiu 500-1000 - - P
82-01 Eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu 50-100 - - P
82-02 Pakartotinis eksploatavimas a/m su padidintu teršalų kiekiu 100-200 - - P
132 Leidimas važiuoti gedimų turinčiu a/m ar pažeidžiant kt. taisykles 200-400 - - P
133¹ Transp. priemonės savininko (valdytojo) pareigų neatlikimas 300-500 - - P
133¹ 133¹ str. numatyta veika, padaryta už tai bausto asmens 1500-2000 - - P
145¹-01 Darbų keliuose vykdymas, reklamų arčiau kaip 150 m nuo kelio įrengimas, nesuderinus su policija 100-1000 - - P
145¹-02 Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. keliuose organizavimas, nesuderinus su policija 100-500 - - P
160 Savavališkas kasinėjimas bendro naudojimo zonoje 100-2000 - - P
160²-01 Darbų gatvėse vykdymas, reklamų arčiau kaip 30 m nuo gatvės įrengimas, nesuderinus su policija 500-1000 - - P
160²-02 Eismo org. projektų, techninių priemonių įrengimas, masinių ir sporto reng. gatvėse organizavimas, nesuderinus su policija 100-500 - - P
160²-03 Taisyklių, reikalaujančių prižiūrėti gatves, nevykdymas 50-200 - - P
  Kelių mokesčiai
148-01 Važiavimas nesumokėjus mokesčio M2 ir N1 kateg. transporto priemone 600-1200 - - P
148-02 Važiavimas nesumokėjus mokesčio M3, N2 ir N3 kateg. transp. pr. 1200-2600 - - P
148-03 Važiavimas nesumokėjus mokesčio spec. transporto priemonėmis, skirtomis spec. darbo f-joms atlikti, bet ne kroviniams vežti 400-1200 - - P
148-04 Važiavimas nesumokėjus mokesčio žemės ūkio v-los subjektams, N1-N3 kateg. iki 16 tonų (įskaitytinai) bendrosios masės transporto priemonėmis 400-1200 - - P
148-05 Važiavimas neturint mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento 300-500 - - P
1 Kas nagrinėja bylą: P-policija; T-teismas.