Baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus (iki 2008)

Galiojusios iki 2008 metų. Nuoroda į baudas nuo 2008 metų.

Str. Pažeidimo esmė Bauda
(Litais)
Teisų
atėmimas
(mėn.)
Bau-
dos
tšk.
123-1 Neregistruotų ir neperregistruotų TP vairavimas 100-200   -
123-1 Be techninės apžiūros 100-200   -
123-1 Su gedimais draudžiamais eksploatuoti 100-200   -
123-1 Krovinio vežimas kelia pavojų žmonėms ir aplinkai 100-500   -
123-2 Važiavimas be Nr. ir pasibaigus l. Nr galiojimui 150-300 arba 2-3 -
123-3 TP su suklastotais (užmask.) Nr. eksploatavimas 2000-3000 arba 24-36 -
123-4 Leistinų gabaritų viršinimas be leidimo 100-500   -
123-4 Pavojingų krovinių vežimas be spec. leidimo 100-500   -
123-5 TP eksploat. su antiradarais, švyturėl. be leidimo 100-200 su konfiskacija -
124-1 Greičio viršijimas < 10 km/h 20-30   -
124-2 Greičio viršijimas 10 - 20 km/h 50-100   1
124-3 Greičio viršijimas 20 - 30 km/h 150-300   4
124-4 Greičio viršijimas 30 - 50 km/h 300-500   6
124-5 Greičio viršijimas > 50 km/h 1000-1500   8
1241-1 Draudž. šviesoforo signalas ar reguliuotojo gestas 100-200   4
1241-1 Nesustojimas prieš pėsčiųjų perėją 100-200   4
1241-1 Sustojimas (stovėjimas) neapšviestam kelyje be sign. 100-200   4
1241-2 Kelio ženklų ir ženklinimo nesilaikymas 100-150   -
1241-2 Vair. pareigų pėstiesiems (išsk. nur. Id.) nevykdymas 100-150   -
1241-2 Sustojimas (stovėjimas) ant šaligatvio kai nėra ženklo 100-150   -
1241-2 Užvažiavimas ant šaligatvio, vejos ir t.t. 100-150   -
1241-3 Vairuotojo nevykdymas reikalavimo duoti kelią 100-150   4
1241-3 Apsisukimas gelež. pervažose arba kur matomumas <100 m. 100-150   4
1241-3 Lenkimo taisyklių pažeidimas 100-150   4
1241-3 Sustojimas, stovėjimas gelež. pervažose ar 50 m. iki jų 100-150   4
1241-3 Sustojimas, stovėjimas automagistralėse 100-150   4
1241-4 Apsisukimas pėsč. perėjose, tuneliuose, ant tiltų ... 100-150   -
1241-4 Sustojimo (stovėjimo) taisyklių pažeidimas 100-150   -
1241-4 Neperjungtos šviesos (naktį) kai iki TP<150 m. 100-150   -
1241-4 Važiavimo automagistralėmis taisyklių pažeidimas 100-150   -
1241-4 Žmonių vežimo taisyklių pažeidimas 100-150   -
1241-5 TP su spec. signalais nepraleidimas 200-400   8
1241-6 Kiti KET pažeidimai 20-40   -
1242-1 Avarinės situacijos sudarymas 400-800 arba 3-6 -
1242-2 Avarinė situacija neturint vairuotojo pažymėjimo 500-1000   -
1243-1 TP grupinis važiavimas, kuris trukdo eismą 100-200   -
1243-2 Tas pats pažeidimas sukėlęs grėsmę eismo saugumui 300-500   -
1244 Savavališkas važiuoklės blokavimo įtaiso nuėmimas 300-500   -
125 Geležinkelio pervažų pravažiavimo taisyklės 300-500   8
126-1 Lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,41 iki 1,5 promilės) 1000-1500 12-18 -
126-1 Vidutinis neblaivumo laipsnis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) 1500-2000 18-24 -
126-1 Sunkus neblaivumo laipsnis (nuo 2,51 ir daugiau)
arba vengimas med. patikrinimo, vartojimas po avarijos
iki aplinkybių išaiškinimo ir t.t.
2000-3000 24-36 -
126-1 Apsvaiginimas nuo narkotikų, vengimas med. patikrinimo,
vartojimas po avarijos iki aplinkybių išaiškinimo ir t.t.
1500-3000 12-36 -
126-2 Perdavimas vairuoti TP neblaiviam 300-500   -
126-3 Praktinis vairavimo mokymas apsvaigus nuo alkoholio,
narkotikų, vengimas med. patikrinimo vartojimas po
avarijos iki jos aplinkybių išaiškinimo
500-1000 12 -
127-1 Dėl pažeidimo lengvai, apysunkiai sužaloti kiti asmenys
    -vairuotojams
    -asmenims be teisių
 
500-1000
2000-3000
 
arba 12-24
 
 
-
-
127-2 Dėl pažeidimo sugadintos kitos TP ar įrengimai
    -vairuotojams
    -asmenims be teisių
 
100-200
1000-2000
 
arba 3-6
 
 
-
-
127-3 straipsnyje 127-2 numatyti veiksmai padaryti neblaivaus
    -vairuotojams
    -asmenims be teisių
 
2000-3000
3000-5000
 
arba 24-36
 
 
-
-
128-1 Vairavimas be teisių arba kategorijos 300-500   -
128-2 Vairavimas be teisių, kai jos atimtos 1000-2000   -
128-3 Perdavimas vairuoti asmeniui, kai jis neturi teisių 200-400   -
129 Neblaivus be teisių, alkoholio vartojimas po avarijos 3000-5000   -
130 Nesustojimas policijai stabdant, pasišalinimas iš AKĮ
    -vairuotojams
    -asmenims be teisių
 
3000-4000
4000-5000
 
arba 36-60
 
 
-
-
130-2 Sistemingas KET pažeidimas už kuriuos skiriamų
balų suma yra 10 ir daugiau
  9-12 -
131-1 Pėsčiųjų, dviratininkų, mopedistų, važnyčiotojų pažeidimai 30-50   -
131-2 Pėsčiųjų, …, važnyčiotojų sukelta avarinė situacija 50-100   -
131-3 Pėsčiųjų, … sukeltas lengvas sužalojimas 300-500   -
131-4 Pėsčiųjų, … sukelta avarinė situacija su material. nuostoliais 100-150   -
131-5 Kiti pėsčiųjų, dviratininkų, mopedistų, važnyčiotojų pažeidimai 10-20   -
132 Asmenims atsakingiems už TP eksploatavimą ir techninę būklę 200-400   -
132-1 KET pažeidimas gyvenamosiose zonose ir kiemuose 50-100   -
133 Leidimas vairuoti neblaiviems ar be teisių 300-500   -
134 Važiavimas be saugos diržų ar motociklininko šalmų 25-50   -